TRỤ CẦU LÔNG TẬP LUYỆN 501520

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

Trụ Cầu Lông tập luyện.
– Trụ sắt vuông 40 mm – Sơn tĩnh điện,
– Đối trọng làm bằng Gang 30kg/trụ,
– Di chuyển bằng 2 bánh xe.
– Kích thước 90 x 500 x 1542 (mm)