TRỤ CẦU LÔNG GIA ĐÌNH 501515

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

– Vật liệu: Thép hộp vuông 30×1.2 , Thép ống D25x1.5
– Đối trọng: vỏ tạ nhựa chưa đổ (người sử dụng tự đổ cát: 5kg/trụ)
– Kích thước: D470 x R450 x C1502mm.
– Sản phẩm không bao gồm lưới.