TRỤ CẦU LÔNG GIA ĐÌNH 501510

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

– Vật liệu: Thép ống D21x1.4mm.
– Đối trọng: Vỏ tạ nhựa chưa đổ cát (người sử dụng tự đổ cát: 5kg/trụ)
– Kích thước: D450 x R170 x C1505mm.
– Sản phẩm không bao gồm lưới.