LƯỚI CẦU LÔNG LUYỆN TẬP 501407

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

– Lưới tập, ô 20mm, sợi PA 0.4mm màu trắng
– Kích thước 6.0×0.6m