CỘT BÓNG CHUYỀN HƠI CỐ ĐỊNH S-410976

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

Cột bóng chuyền hơi cố định 90/76/60

  • Vật liệu chính ống thépD90, D76, d60 sơn tĩnh điện.
  • Tăng giảm độ cao, có tăng đơ căng lưới.
  • Bao gồm nòng chôn cố định.
  • Không bao gồm lưới.