Bảng rổ treo tường

  • Mã số 802460
  • Gắn cố định Vào tường
  • Vành rổ bằng sắt 12 móc lưới
  • Xử lý bề mặt thép Mạ kẽm nhúng nóng
  • Đính kèm Bảng rổ kèm theo lưới
Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

Hướng dẫn lắp đặt

Xem video hoặc tải file PDF