BẢNG ĐIỂM LẬT TAY 502390

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

Bảng điểm lật tay, khung sắt, thiết kế xếp gọn.

– Chữ số cao 180mm

– Báo điểm và hiệp đấu ở 2 mặt từ 0 – 30