Bàn đạp xuất phát – thi đấu

  • Mã số 901943
  • Vật liệu Bàn đạp sắt, đế cao su
  • Điều chỉnh khoảng cách và góc bàn đạp
Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

Hướng dẫn lắp đặt

Xem video hoặc tải file PDF