BÀN BÓNG BÀN 303551

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

– Bàn bóng bàn tiêu chuẩn thi đấu.

– Mặt bàn dày 21mm, chân bàn hộp vuông 50×50

– Xếp gọn gàng, di chuyển bằng bốn bánh xe gọn nhẹ