KHUNG THÀNH MINI 102620

Lưu ý:

Sai số cho phép kích thước hình học của sản phẩm ± 3%

Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể có sai khác do hiển thị của thiết bị đọc

Thông tin chi tiết

Khung thành mini
– Sơn tĩnh điện
– Có thể gắn cố định xuống sàn bằng thiết bị âm nền.
– KT: Þ 60 3x2x1m